اخبار

هنرستان ره پویان صنعت

هنرستان ره پویان صنعت

هیت علمی محترم هنرستان ره پویان صنعت متشکل از دبیران بسیار با تجربه با سابقه های درخشان تدریس در دانشگاه های سراسری کل کشور و همچنین هنرستان های مختلف مناطق تهران می باشد

گالری

گالری هنرستان ره پویان صنعت

گوشه ای از مجموعه تصاویر گرفته شده از مهمترین رویدادهای علیمی،ورزشی، و اردوها و انجمن اولیا و غیره