فیلم آموزشی و کتب درسی هنرستان ره پویان صنعت

0000000 - کتب و فیلم آموزشی

کتب تخصصی پایه یازدهم

هنرجویان گرامی می توانند تمام کتاب های دروس تخصصی خود را از طریق ورود دانلود بکنند .تمام کتب با فرمت PDF می باشد و در تمام موبایل ها و سیستم ها قابل نمایش می باشد . ( هنرستان ره پویان صنعت )

کتابهای تخصصی پایه دهم

هنرجویان گرامی می توانند تمام کتاب های دروس تخصصی خود را از طریق ورود دانلود بکنند .تمام کتب با فرمت PDF می باشد و در تمام موبایل ها و سیستم ها قابل نمایش می باشد . ( هنرستان ره پویان صنعت )

فیلم آموزشی

هنرجویان گرامی می توانند تمام فیلم های آموزشی دروس عمومی و تخصصی خود را از طریق ورود تماشا و دانلود بکنند .تمام فیلم های آموزشی هنرستان ره پویان صنعت در موسسه تهیه شده است . ( هنرستان ره پویان صنعت )

000000 - کتب و فیلم آموزشی

اطلاعات عمومی

هنرجویان عزیز می توانند با ورود به ان بخش از تمامی اطلاعات در مورد رشته های خود اطلاعات لازم را کسب کنند .اطلاعاتی نظیر آینده شغلی رشته های فنی و حرفه ای و تخصص و ... ( هنرستان ره پویان صنعت )

عمومی تمام پایه ها و رشته ها

هنرجویان گرامی می توانند تمام کتاب های دروس عمومی خود را از طریق ورود دانلود بکنند .تمام کتب با فرمت PDF می باشد و در تمام موبایل ها و سیستم ها قابل نمایش می باشد . ( هنرستان ره پویان صنعت )

کتابهای تخصصی پایه دوازدهم

هنرجویان گرامی می توانند تمام کتاب های دروس تخصصی خود را از طریق ورود دانلود بکنند .تمام کتب با فرمت PDF می باشد و در تمام موبایل ها و سیستم ها قابل نمایش می باشد . ( هنرستان ره پویان صنعت )

104 scaled pn5roxlq84c6tfbrod9kj60h52j0zz7cqqzpa0dzug - کتب و فیلم آموزشی
106 scaled pn5rnrazokqaaz17jczcwyoqeqbidljfkxmuok4pmg - کتب و فیلم آموزشی
102 scaled pn5rdt6pvok8elw3ukue5zslf2l25rntetpvr5leh4 - کتب و فیلم آموزشی
101 scaled pn5rcqn3khna7j1dvlisoqs7q4mm5bspeeby5sguk8 - کتب و فیلم آموزشی
DieselMechanics pn5u059d9490mogeru5kro2ic2dtfcjwim45qv0b08 - کتب و فیلم آموزشی
100 scaled pn5r52asa6l6d8lhxaqdgp96ezp3j5xqjj67zgkadk - کتب و فیلم آموزشی

هنرستان فنی و حرفه ای ره پویان صنعت

هنرجویان عزیز در این صفحه می توانند از تمام دروس عمومی و تخصصی و مواد آموزشی موردنظر خود استفاده بکنند .

در صورت هر گونه مشکل با ما تماس بگیرید