فیلم آموزشی و کتب درسی هنرستان ره پویان صنعت

کتاب پایه یازدهم

کتب تخصصی پایه یازدهم

هنرجویان گرامی می توانند تمام کتاب های دروس تخصصی خود را از طریق ورود دانلود بکنند .تمام کتب با فرمت PDF می باشد و در تمام موبایل ها و سیستم ها قابل نمایش می باشد . ( هنرستان ره پویان صنعت )

کتابهای تخصصی پایه دهم

هنرجویان گرامی می توانند تمام کتاب های دروس تخصصی خود را از طریق ورود دانلود بکنند .تمام کتب با فرمت PDF می باشد و در تمام موبایل ها و سیستم ها قابل نمایش می باشد . ( هنرستان ره پویان صنعت )

فیلم آموزشی

هنرجویان گرامی می توانند تمام فیلم های آموزشی دروس عمومی و تخصصی خود را از طریق ورود تماشا و دانلود بکنند .تمام فیلم های آموزشی هنرستان ره پویان صنعت در موسسه تهیه شده است . ( هنرستان ره پویان صنعت )

اطلاعات عمومی

اطلاعات عمومی

هنرجویان عزیز می توانند با ورود به ان بخش از تمامی اطلاعات در مورد رشته های خود اطلاعات لازم را کسب کنند .اطلاعاتی نظیر آینده شغلی رشته های فنی و حرفه ای و تخصص و ... ( هنرستان ره پویان صنعت )

عمومی تمام پایه ها و رشته ها

هنرجویان گرامی می توانند تمام کتاب های دروس عمومی خود را از طریق ورود دانلود بکنند .تمام کتب با فرمت PDF می باشد و در تمام موبایل ها و سیستم ها قابل نمایش می باشد . ( هنرستان ره پویان صنعت )

کتابهای تخصصی پایه دوازدهم

هنرجویان گرامی می توانند تمام کتاب های دروس تخصصی خود را از طریق ورود دانلود بکنند .تمام کتب با فرمت PDF می باشد و در تمام موبایل ها و سیستم ها قابل نمایش می باشد . ( هنرستان ره پویان صنعت )

حسابداری
معماری داخلی
الکترونیک
معماری داخلی
مکانیک خودرو
کارگاه مکانیک

هنرستان فنی و حرفه ای ره پویان صنعت

هنرجویان عزیز در این صفحه می توانند از تمام دروس عمومی و تخصصی و مواد آموزشی موردنظر خود استفاده بکنند .

در صورت هر گونه مشکل با ما تماس بگیرید