اعضاء هیئت علمی هنرستان ره پویان صنعت

مدیریت
.jpg - هیئت علمی هنرستان ره پویان صنعت
معاونین
.jpg - هیئت علمی هنرستان ره پویان صنعت
.jpg - هیئت علمی هنرستان ره پویان صنعت
.jpg - هیئت علمی هنرستان ره پویان صنعت
.jpg - هیئت علمی هنرستان ره پویان صنعت
.jpg - هیئت علمی هنرستان ره پویان صنعت
1 - هیئت علمی هنرستان ره پویان صنعت
هنرآموزان
قادری - هیئت علمی هنرستان ره پویان صنعت
.jpg - هیئت علمی هنرستان ره پویان صنعت
.jpg - هیئت علمی هنرستان ره پویان صنعت
مددی - هیئت علمی هنرستان ره پویان صنعت
.jpg - هیئت علمی هنرستان ره پویان صنعت
.jpg - هیئت علمی هنرستان ره پویان صنعت
وند - هیئت علمی هنرستان ره پویان صنعت
2 - هیئت علمی هنرستان ره پویان صنعت
.jpg - هیئت علمی هنرستان ره پویان صنعت
.jpg - هیئت علمی هنرستان ره پویان صنعت
.jpg - هیئت علمی هنرستان ره پویان صنعت
.jpg - هیئت علمی هنرستان ره پویان صنعت
دبیران
.jpg - هیئت علمی هنرستان ره پویان صنعت
.jpg - هیئت علمی هنرستان ره پویان صنعت
الهی - هیئت علمی هنرستان ره پویان صنعت
.jpg - هیئت علمی هنرستان ره پویان صنعت
.jpg - هیئت علمی هنرستان ره پویان صنعت
.jpg - هیئت علمی هنرستان ره پویان صنعت
بازدار - هیئت علمی هنرستان ره پویان صنعت
.jpg - هیئت علمی هنرستان ره پویان صنعت
.jpg - هیئت علمی هنرستان ره پویان صنعت

هیئت علمی هنرستان ره پویان صنعت تشکیل شده از اساتید با تجربه دانشگاهها و موسسات و مدارس .

با توجه به برنامه چشم انداز بیست ساله کشور که بر محور دانایی استوار است و با عنایت به برنامه های سوم و چهارم، توسعه ی بخش فنی و حرفه ای از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

 از این رو یکی از اهداف آموزش و پرورش توسعه و گسترش شاخه فنی و حرفه ای است .

در این راستا هنرستان فنی و حرفه ای  ره پویان صنعت با بهره گیری از تجارب گرانبهای دبیران و هنرآموزان،همچنین در هنرستانهای تهران  از مهر ماه 1384 به عنوان اولین هنرستان فنی غیر دولتی آموزش و پرورش منطقه 9 تهران تاسیس و آغاز به فعالیت نمود.

هم اکنون ضمن ثبت نام در پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم در پنج رشته الکترونیک، مکانیک خودرو، شبکه و نرم افزار رایانه ای، حسابداری، معماری داخلی مشغول به فعالیت می باشد.

منشور آموزشي و فرهنگي هنرستان :

  • استفاده از دبیران و هنر آموزان توانمند و مجرب هنرستانهای تهران
  • تجهیز و بروزرسانی تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی
  • افزایش حداقل دو برابر ساعات درسی دروس پایه
  • برگزاری کلاسهای مباحثه علمی
  • اجرای آزمونهای مستمر و ارائه کارنامه مسابقات علمی و عملی
  • تشکیل کلاسهای کنکور
  • همچنین ارائه کلاسهای آمادگی مسابقات علمی و عملی
  • ارائه معارف اجتماعی ( اخلاقی و مذهبی )
  • دریافت شهریه به صورت برنامه ریزی شده